Velkommen til INF100

  • Frist 7 sep 23:59
  • Poeng 0
  • Spørsmål 9
  • Tilgjengeleg etter 14 aug 0:00
  • Tidsgrense Ingen
  • Tillatne forsøk Uavgrensa

Instruksjonar

Velkommen til INF100! Denne spørreundersøkelsen skal kartlegge hvilke forventinger dere har til kurset, samt kartlegge hvilken bakgrunn dere har med programmering fra før.

Resultatene fra denne undersøkelsen har ingen påvirkning på endelig karakter. Vi vil benytte dine svar til å evaluere og tilrettelegge undervisningstilbudet.

Berre registrerte, påmelde brukarar kan ta quizar med vurdering