Quiz 2: forklaringer og refleksjoner

  • Frist 26 april 23:59
  • Poeng 0
  • Spørsmål 14
  • Tilgjengeleg etter 19 april 14:00
  • Tidsgrense Ingen
  • Tillatne forsøk Uavgrensa

Instruksjonar

Ved å gjennomføre denne quizen vil du få øvelse i å formulere med egne ord hva du har lært. Ikke bare er dette svært nyttig for egen læring, det er også en direkte øving mot eksamen, siden det vil komme forklaringsoppgaver på eksamen også.

Det er obligatorisk å gjennomføre quizen, men den vil ikke bli rettet. Om du ønsker tilbakemelding på din besvarelse, er du hjertelig velkommen til å be en gruppeleder om å lese dine svar og gi muntlige tilbakemeldinger i gruppetime.

Berre registrerte, påmelde brukarar kan ta quizar med vurdering