UB MED 103 Litteraturoppgaver i medisin og helsefag - Student literature reviews in medicine and health sciences

Hei og velkommen!                                                                                                                 Click here for English 

Dette kurset består av ulike moduler som kan hjelpe deg i arbeidet med en litteraturoppgave i medisin og helsefag. 

Introduksjon

Prosjektbeskrivelse

Testsøk

Systematisk litteratursøk

Dokumenter søket

Inklusjons- og eksklusjonskriterier

Hvordan håndtere treff fra litteratursøket

Rayyan: et praktisk verktøy for screening

Jobbe sammen

Kvalitetsvurdering og kildekritikk

Dataekstraksjon

Skriving

Ordliste

For veiledere

CC Namngjeving – Ikkje-kommersiell BY-NC Emneinnhaldet er eit tilbod gjennom ein CC Namngjeving – Ikkje-kommersiell BY-NC-lisens. Innhaldet i emnet er underlagt denne lisensen om ikkje anna er notert.