Laboratoriekurs for nytilsatte

Bli med på dette emnet

Kurset handler om trygg bruk av kjemikalier, hvordan du bruker stoffkartotek og eksponeringsregister, personlig verneutstyr og hvordan du avhender farlige kjemikalier.