MEDKVFORSK2 16V / Kvalitative forskningsmetoder - fordjuping i analysemetoder og tradisjonar