Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning

Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning

Personvernforordningen (også kjent som GDPR), personopplysningsloven og helseforskningsloven stiller krav til forskere og forskningsinstitusjoner. Dette kurset skal gi en oversikt over det du må ta hensyn til når du vil sette i gang et medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger ved Universitetet i Bergen eller Helse Bergen.

Kurset har følgende moduler:

  • Introduksjon og oppbygning av kurset
  • Definisjoner av sentrale begreper
  • Søknadsplikt til REK og meldeplikt internt i institusjonen
  • Organisering og utøvelse av medisinsk og helsefaglig forskning
  • Krav om samtykke i helseforskningsloven
  • Forskningsbiobanker og forskning som involverer humant biologisk materiale
  • Behandling av personopplysninger
  • Åpenhet og innsyn i forskning


Trykk her for å starte kurset


På slutten av kurset får du mulighet til å ta en flervalgseksamen for å teste deg selv. Her kan du også laste ned et kursbevis dersom du har behov for å dokumentere at du har gjennomført kurset.

Merk at dette kurset ligger også som en veileder i Helse Bergen sin elektroniske kvalitetshåndbok, under "Forskning, innovasjon og utdanning". Dersom du har delt stilling kan du selv velge hvor du leser informasjonen. Testen er felles for alle via Helse Vest sin læringsportal.

Hvordan kurset ble utviklet:
Arbeidsgruppen som har utarbeidet kurset ble nedsatt av Det medisinske fakultet/Helse Bergen i februar 2019, og bestod av:
Ansgar Berg (leder, Helse Bergen), Anne Berit Guttormsen (Helse Bergen/UiB), Anna Stephansen (REK), Fredrik Rongved (REK) og Beathe Lambach/Jorunn Hvalby (UiB, sekretær)

Referanseguppen for kurset bestod av:
 prodekan for forskerutdanning Roland Jonsson (UiB), fagdirektør Marta Ebbing (Helse Bergen), personvernombud Janecke Veim (UiB) og personvernombud Christer Kleppe (Helse Bergen)

 

Adminsitrative kontaktpersoner:
Jorunn Hvalby, forskningsseksjonen, Det medisinske fakultet

Emnesamandrag:

Dato Detaljar