Brukerrettleiing for ansatte

Nyleg aktivitet i LMS-ANSATT

Ingen nylege meldingar
Du har ikkje meldingar å vise i straumen enno. Når du deltek på eit emne, kjem du til å sjå at straumen blir fylt opp med meldingar frå diskusjonar, karakteroppdateringar, private meldingar mellom deg og andre brukarar osv.
 CC Namngjeving BY Emneinnhaldet er eit tilbod gjennom ein CC Namngjeving BY-lisens. Innhaldet i emnet er underlagt denne lisensen om ikkje anna er notert.